Beroepskeuze jongeren sluit vaak niet aan op arbeidsmarktvraag

Bron: www.volkskrant.nl

Jongeren die de komende zes jaar afstuderen, hebben goede perspectieven op werk. Wel zijn de verschillen naar opleidingsniveau en richting groot. Werkgevers in de techniek, ict, groothandel, zorg, bouw en onderwijs zullen grote moeite hebben om geschikt personeel te vinden. De vraag sluit in veel sectoren helaas niet aan op de beroepskeuze van jongeren, zo blijkt uit een rapport over de arbeidsmarkt naar opleiding en beroep.

De nieuwe prognoses van het ROA worden gebruikt voor de verplichte ‘studiebijsluiters’ van opleidingen. Zo blijft er tot 2022 een groot tekort aan software- en applicatieontwikkelaars, fysiotherapeuten, laboranten, verpleegkundigen, elektriciens en ingenieurs. Verder zal het moeilijk zijn genoeg leerkrachten te vinden voor het basisonderwijs. Daar is de vraag groot omdat veel oude leerkrachten met pensioen gaan. Ondanks de vergrijzing zal er in de landbouw juist minder werk zijn. Die daling is te wijten aan mechanisering en schaalvergroting.

Lees hier het hele artikel