Grootste daling werkloosheid in 10 jaar

Bron: www.pwdegids.nl

De werkloosheid in ons land is in december verder gedaald, naar 5,4 procent van de beroepsbevolking. Hiermee daalde de werkloosheid in 2016 het hardst in tien jaar tijd. In november stond de werkloosheid nog op 5,6 procent. Het CBS telde in totaal 482.000 werklozen in de laatste maand van 2016. Dat waren er 17.000 minder dan een maand eerder. In het laatste kwartaal van vorig jaar nam het aantal werklozen gemiddeld met 9000 per maand af.

Het aantal werkenden groeide flink tot bijna 8,5 miljoen. Tussen december 2015 en december 2016 kwamen er 177.000 personen bij, waardoor er eind 2016 zelfs meer werkenden waren dan bij het begin van de crisis. Het gros van deze toename kwam met een groei van 108.000 voor rekening van 45-plussers. Hiermee daalde het werkloosheidspercentage daalde in 2016 het sterkst onder deze groep: van 6,4 naar 4,9.

Vooral tussen de maanden mei en september kwamen er meer ouderen met betaald werk bij. Zo was de toename van het aantal werkende ouderen in september de grootste in vijf jaar tijd.

Lees hier het hele artikel