SLIM-regeling MKB

SLIM-regeling leidt tot beter bedrijfsresultaat

De SLIM-regeling is ontworpen omdat de arbeidsmarkt voor MKB-ondernemers lastig is geworden. Vergrijzing van het personeel, de jacht op talent, personeelsverloop, het zijn ontwikkelingen waar je mee te maken krijgt. Evenals de toenemende aandacht voor stress en burn-out, uitval door ziekte etc. Ben je ondernemer in Amersfoort of daarbuiten en herken je dit?

Wil je, als MKB-bedrijf:

 • minder personeelsverloop?
 • gemotiveerde medewerkers?
 • een lager ziekteverzuim?
 • lagere wervingskosten?
 • beter vervulbare vacatures?
 • deskundige medewerkers?
 • en hierdoor een beter bedrijfsresultaat?

Maak dan gebruik van de SLIM-regeling. Hiermee kun je 60-80% van de kosten vergoed krijgen, als je investeert in de ontwikkeling van je personeel. Het is de overheidssubsidie waarmee je binnen jouw MKB-organisatie:

 • de ontwikkel- en scholingsbehoefte in kaart brengt
 • werknemers voorziet van loopbaan- en ontwikkeladvies
 • een scholingsplan opstelt

Hierdoor worden medewerkers meer gemotiveerd, blijven ze beter inzetbaar, zal het ziekteverzuim dalen en is het gemakkelijker om nieuw personeel te werven. Kortom, veel redenen om van deze regeling gebruik te willen maken!

WIE KOMT ER IN AANMERKING?

In principe komen alle MKB-bedrijven voor de SLIM-regeling in aanmerking.  Daarbij is het subsidiebedrag o.a. afhankelijk van de grootte van de organisatie. De regeling is structureel en het is ieder jaar opnieuw mogelijk om aanvragen in te dienen.

SLIM regeling subsidie bedrag

PLAN VAN AANPAK

Hoe ziet een traject eruit? Het plan van aanpak is als volgt:

 • Eerst bepalen we, op basis van een kosteloos intakegesprek, waar de mogelijkheden liggen voor jouw organisatie. Rood Loopbaanadvies is gevestigd in Amersfoort. De centrale ligging maakt het makkelijk om ook buiten de regio ondernemers te ondersteunen.
 • De subsidie wordt aangevraagd, waarbij ik de meeste werkzaamheden zal overnemen.
 • Nadat de subsidie is toegekend, gaan we over op de praktijk. Het startpunt hierbij is een organisatie-analyse, om zo helder te krijgen waar jouw bedrijf naar toe wil.
 • Vervolgens wordt een personeelsscan uitgevoerd. Dit gebeurt door middel van de DISC-methode en per medewerker 2 individuele gesprekken.
 • Een rapportage met aanbevelingen en conclusies vormen tot slot het startpunt voor een ontwikkel- en scholingsplan.
 • Daarnaast kan ik, indien gewenst, ook daarna begeleiding geven bij de vervolgstappen van dit plan.

Maak direct een vrijblijvende afspraak

Hier vind je meer overheidsinformatie.